Modernizace vozového parku s programem ELEKTROMOBILITA

Modernizace vozového parku s programem ELEKTROMOBILITA

Od 18.3. Přicházíme s levnější nabídkou na pořízení auta. Zahájili jsme spolupráci s Národní Rozvojovou Bankou, která v rámci programu Národního plánu obnovy umožňuje podnikatelům a firmám čerpat finanční příspěvky a záruky ke zvýhodněným úvěrům u leasingové společnosti. Příspěvky lze čerpat až do 300 tisíc korun a výše úvěrované záruky může být až 70%. Nabídka se vztahuje na všechny podnikatele a firmy bez rozdílu jejich velikosti a oblasti působení. Celý program je financován Evropskou unií s cílem modernizace vozového parku a ochrany životního prostředí. Více informací a postup podání žádosti o finanční příspěvek, či záruku se dočtete na webu Národní Rozvojové Banky.ON-LINE Žádost
o poskytnutí financování