Operativní leasing na návěsy a přívěsy

Operativní leasing na návěsy a přívěsy

Operativní leasing je podobný pronájmu, kdy klient nemá v úmyslu získat financovaný předmět do svého vlastnictví. Doba pronájmu bývá kratší než ekonomická životnost financovaného předmětu. Po ukončení leasingové smlouvy vrací klient předmět financování zpět leasingové společnosti.

Využijte výhod operativního leasingu:

 • měsíční splátky jsou fixní po celou dobu financování
 • není nutné skládat akontaci
 • riziko zůstatkové hodnoty dopadá na leasingovou společnost
 • leasingová splátka je nákladovou položkou a je tedy plně daňově odčitatelná
 • snížení množství vázaného kapitálu v účetní bilanci
 • možnost doplňkových služeb (pojištění, silniční daň)

 

Vybírat můžete ze široké škály návěsů a přívěsů

Je možné financovat nové i starší předměty

 • valníkové návěsy a přívěsy
 • skříňové návěsy a přívěsy
 • sklápěcí návěsy a přívěsy
 • izotermické návěsy a přívěsy
 • chladírenské návěsy
 • cisternové návěsy
 • návěsy a přívěsy na přepravu dřeva, kontejner
 • autopřepravníky
 • návěsy s pohyblivou podlahou

Režim splácení

Převažuje měsíční režim splácení. U operativního leasingu se ke splátkám rozpouští DPH, které lze odečíst u plátců DPH. První splátka se zasílá na účet poskytovatele leasingu. Rozpis splátek je uveden na splátkovém kalendáři, který slouží jako účetní a daňový doklad. Garantujeme neměnnost měsíčních splátek.

Doklady potřebné pro uzavření leasingové smlouvy

Fyzická osoba - daňová evidence
Koncese nebo živnostenský list, podklady daňové evidence za předcházející rok, žádost o provedení financování

Fyzická osoba - účetnictví
Koncese nebo živnostenský list, výsledovka a rozvaha za minulé a současné období, žádost o provedení financování

Právnická osoba
Výpis z obchodního rejstříku, výsledovka a rozvaha za minulé a současné období, žádost o provedení financování

Doklady k předmětu financování
Doklady k předmětu financování zajistí dodavatel: faktura nebo proforma faktura, nabídka, technický průkaz, popř. nabývací titul, specifikace dodávky, cena předmětu.

 

Další informace v PDF souboru ke stažení.

obecnyletak-oper-finalni-verze-pro-tisk.pdf (1753 kB)

ON-LINE Žádost
o poskytnutí financování