Úvěr s podporou NRB

Úvěr s podporou NRB

AGRO LEASING J. Hradec s.r.o. poskytuje spolufinancování (úvěry) splňující podmínky pro poskytování zvýhodněných úvěrů programu Expanze od NRB pro malé a střední podniky na zahájení či rozvoj podnikání (pro projekty na území ČR krom hlavního města Prahy).

1)  Předmět a účel

 • k pořízení nových strojů a zařízení
 • k pořízení starších strojů a zařízení
 • k pořízení či rekonstrukci staveb využívaných k podnikatelské činnosti

2)  Přístup k programu

 • pro malé a střední podnikatele podnikající (plánující podnikat) v oblastech, jako jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti a dalších

3)  Podpora poskytována v rámci programu

 • bez úroku a bez poplatků
 • výše úvěru 1 – 45 mil. Kč
 • až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu
 • splatnost až 7 let, resp. až 10 let (je-li úvěr převážně určen na nemovité věci)
 • možnost odkladu splátek až 3,5 roku
 • finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru až 2 mil. Kč
 • není nároková

4)  Zvláštní podporované aktivity

(např. zpracování dřeva poškozeného kůrovcem, podnikatelská centra)

 • výše úvěru 650 tis. – 60 mil. Kč
 • splatnost až 10 let
 • odklad splátek až 4 roky
 • finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru až 4 mil. Kč

5) Postup vyřizování žádosti

 • Zašlete žádost o financování na naši společnost s poznámkou o využití podpory Expanze
 • Stáhněte si aktuální formuláře na webu ČMZRB
 • Věnujte pozornost tomu, zda vyplňujete správný formulář žádosti (s finančním příspěvkem či bez něho).
 • Formulář žádosti obsahuje výčet příloh a informaci u každé z nich, zda stačí běžná kopie nebo je třeba předložit ověřenou kopii. Ověření kopie vůči originálu mohou provést pracovníci NRB – není nutné platit poplatky za úřední ověření.
 • Předkládání příloh žádosti spojených s typem veřejné podpory (DME, GBE14 a GBE17) konzultujte s pracovníkem NRB, bez konzultace je nevyplňujte.
 • Žádost a přílohy vyžadované v listinné formě předkládá žadatel osobně v některém z obchodních míst NRB, předběžně je může zaslat elektronicky.
 • Standardní doba vyřízení je 4 - 6 týdnů od předložení úplné žádosti.

 

 ON-LINE Žádost
o poskytnutí financování