Žádost o nabídku financování

Žádost o nabídku financování

Vyplňte prosím co nejpřesněji následující formulář.


Typ financování1
Žadatel o financování:2Předmět financování3
Akontace4
měsíců
Pojištění5

Poznámka6Zde můžete vložit poznámku k žádosti
Přílohy k žádosti Koncese/živnostenský list, případně výpis z obchodního rejstříku, daňové přiznání za předcházející rok, výkaz zisků a ztrát, rozvaha za minulé a souč. období (u FO s podvojným účet.). Přehled příjmů a výdajů za běžný rok (u FO s daň. evidencí).
Prostor pro vložení příloh:

Maximální velikost souboru je 2MB
Byl jsem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů
  • Vaše osobní údaje potřebujeme pro zpracování Vaší žádosti.
  • Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou právní úpravou.