Žádost o nabídku financování

Žádost o nabídku financování

Vyplňte prosím co nejpřesněji následující formulář.

Žádost můžete též vytisknout nebo vyplnit ve formátu „pdf“:

Žádost o úvěr (58 kB)
Žádost o leasing (57 kB)

Typ financování1
Osoba oprávněná k jednání a podpisu smlouvy:2

Předmět financování3

Akontace4

Pojištění5

Přílohy k žádosti
  • fyzická osoba - jednoduché účetnictví:
    koncese, nebo živnostenský list, daňové přiznání za předcházející rok, peněžní deník za běžný rok
  • fyzická osoba - podvojné účetnictví:
    koncese, nebo živnostenský list, případně výpis z obchodního rejstříku, daňové přiznání za předcházející rok, výsledovka a rozvaha za minulé a současné období
  • právnická osoba - podvojné účetnictví:
    výpis z obchodního rejstříku, daňové přiznání za předcházející rok, výsledovka a rozvaha za minulé a současné období