Žádost o nabídku financování

Žádost o nabídku financování

Vyplňte prosím co nejpřesněji následující formulář.

Žádost můžete též vytisknout nebo vyplnit ve formátu „pdf“:

Žádost o leasing FO (68 kB)
Žádost o leasing PO (65 kB)
Žádost o úvěr FO (71 kB)
Žádost o úvěr PO (65 kB)
Žádost ručitele (leasing) (67 kB)
Žádost ručitele (úvěr) (67 kB)

Typ financování1
Osoba oprávněná k jednání a podpisu smlouvy:2

Předmět financování3

Akontace4

Pojištění5

Přílohy k žádosti
 • fyzická osoba - jednoduché účetnictví:
  koncese, nebo živnostenský list, daňové přiznání za předcházející rok, peněžní deník za běžný rok
 • fyzická osoba - podvojné účetnictví:
  koncese, nebo živnostenský list, případně výpis z obchodního rejstříku, daňové přiznání za předcházející rok, výsledovka a rozvaha za minulé a současné období
 • právnická osoba - podvojné účetnictví:
  výpis z obchodního rejstříku, daňové přiznání za předcházející rok, výsledovka a rozvaha za minulé a současné období
Byl jsem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů
 • Vaše osobní údaje potřebujeme pro zpracování vaší žádosti.
 • Vaše osobní údaje budou na vaší žádost odstraněny.
 • Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí služby, nebo ke splnění jiných zákonných povinností.