Postup při uzavření smlouvy

Postup při uzavření smlouvy

 • Máte již vybraný předmět, který byste chtěli profinancovat? Můžete se inspirovat v naší výhodné nabídce.
 • Rozhodněte se, zda-li pro Vás bude výhodnější leasing či úvěr, popřípadě zpětný leasing.
 • Zvolte na naší mapce obchodní zastoupení, které je nejblíže dodavateli. Je vždy lepší, když náš zkušený obchodní zástupce jedná s Vámi i s dodavatelem osobně.
 • S dodavatelem předmětu leasingu/úvěru dohodnete specifikaci, doplňky a p.
 • Vyplníte žádost o provedení leasingového/úvěrového financování (obdržíte na AGRO LEASINGu) nebo ji vyplníte pomocí internetu, či si ji stáhněte "zde" a odešlete poštou či e-mailem.
 • K žádosti přiložte kopie dokladů, které jsou uvedeny níže.
 • Žádost spolu s doklady zašlete elektronickou poštou na AGRO LEASING (agroleasing@agroleasing.cz).
 • S AGRO LEASINGEM dojednáte termín pro uzavření leasingové/úvěrové smlouvy a smlouvy o pojištění.
 • Zaplacením akontace a podepsáním leasingové/úvěrové smlouvy jste splnil(a) podmínky pro obdržení plné moci pro dodavatele předmětu leasingu k vyzvednutí a přihlášení na dopravním inspektorátu (u automobilu).
 • Spolu s dodavatelem vyplňte protokol o předání, který zašlete na AGRO LEASING.
 • V případě jakýchkoliv pochybností nás kontaktuje

ON-LINE Žádost
o poskytnutí financování