O firmě

O firmě

AGRO LEASING J. Hradec s.r.o. byl založen v dubnu 1994. V počátcích se společnost zabývala zejména leasingem výpočetní a kancelářské techniky. Následně rozšířila svou činnost i na leasing osobních a nákladních automobilů a posléze i na stroje a zařízení. V průběhu své působnosti na finančním trhu si společnost vybudovala stabilní postavení a síť obchodních zástupců rozšířenou po celé České republice. Firma je zapsána v obchodním rejstříku v Českých Budějovicích s činností obchodní - koupě zboží za účelem prodeje.

 
 
AGRO LEASING je od svého vzniku členem České leasingová a finanční asociace. Leasingové společnosti se sdružily do Asociace za účelem snazšího projednávání otázek daňových, legislativně právních a účetních. V roce 2011 bylo završeno dvacetileté působení asociace - uplynulo 20 let od založení tehdejší Asociace leasingových společností ČSFR, předchůdkyně ČLFA. Velmi dobře spolupracujeme s Českou asociací pojišťoven, ředitelstvím dopravní policie Praha, s Komorou auditorů, se Svazem účetních a s bankovní asociací. Spolupráce je také navázána s Asociací dovozců automobilů a se zástupci jednotlivých firem.
 
Při asociaci leasingových společností pracuje řada odborných skupin: legislativně právní výbor, výbor pro účetní a daňové otázky, softwarový výbor pro programové vybavení a Internet, výbor pro operativní leasing a výbor pro leasing nemovitostí a leasing měst a obcí. V těchto odborných výborech jsou řešeny vždy aktuální problémy dané komodity.
 
Česká asociace leasingových společností je členem evropské asociace Leaseurope se sídlem v Bruselu. AGRO LEASING je členem několika odborných výborů Česká leasingová a finanční asociace.
 
Agroleasing se stal také členem BRKI a NRKI pod záštitou firmy CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.. Toto sdružení bylo založeno dne 8.10.2004 za účelem zajištění a zprostředkování vzájemného informování věřitelských subjektů o údajích vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů – fyzických a právnických osob. CNCB shromažďuje od věřitelských subjektů údaje o jejich klientech, zajišťuje jejich zpracování a provozuje tak Nebankovní registr klientských informací

 


ON-LINE Žádost
o poskytnutí financování