O firmě

O firmě

AGRO LEASING J. Hradec s.r.o. byl založen v dubnu 1994. V počátcích se společnost zabývala zejména leasingem výpočetní a kancelářské techniky. Následně rozšířila svou činnost i na leasing osobních a nákladních automobilů a posléze i na stroje a zařízení. V průběhu své působnosti na finančním trhu si společnost vybudovala stabilní postavení a síť obchodních zástupců rozšířenou po celé České republice. Firma je zapsána v obchodním rejstříku v Českých Budějovicích s činností obchodní - koupě zboží za účelem prodeje.

 
 
AGRO LEASING je od svého vzniku členem České leasingová a finanční asociace. Leasingové společnosti se sdružily do Asociace za účelem snazšího projednávání otázek daňových, legislativně právních a účetních. V roce 2011 bylo završeno dvacetileté působení asociace - uplynulo 20 let od založení tehdejší Asociace leasingových společností ČSFR, předchůdkyně ČLFA. Velmi dobře spolupracujeme s Českou asociací pojišťoven, ředitelstvím dopravní policie Praha, s Komorou auditorů, se Svazem účetních a s bankovní asociací. Spolupráce je také navázána s Asociací dovozců automobilů a se zástupci jednotlivých firem.
 
Při asociaci leasingových společností pracuje řada odborných skupin: legislativně právní výbor, výbor pro účetní a daňové otázky, softwarový výbor pro programové vybavení a Internet, výbor pro operativní leasing a výbor pro leasing nemovitostí a leasing měst a obcí. V těchto odborných výborech jsou řešeny vždy aktuální problémy dané komodity.
 
Česká asociace leasingových společností je členem evropské asociace Leaseurope se sídlem v Bruselu. AGRO LEASING je členem několika odborných výborů Česká leasingová a finanční asociace.
 
Agroleasing se stal také členem BRKI a NRKI pod záštitou firmy CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.. Toto sdružení bylo založeno dne 8.10.2004 za účelem zajištění a zprostředkování vzájemného informování věřitelských subjektů o údajích vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů – fyzických a právnických osob. CNCB shromažďuje od věřitelských subjektů údaje o jejich klientech, zajišťuje jejich zpracování a provozuje tak Nebankovní registr klientských informací

 

Leasing for customers is an element of business development, it can increase profits as successful players increase their playing in bestpayoutonlinecasino. Therefore, the leasing business must be clearly controlled and regulated.

ON-LINE Žádost
o poskytnutí financování