Úvěr s dotací PGRLF

Úvěr s dotací PGRLF

AGRO LEASING J. Hradec s.r.o. poskytuje financování (úvěry) splňující podmínky pro poskytování podpor Podpůrným a Garančním Rolnickým a Lesnickým Fondem, a.s. (PGRLF) z programu Zemědělec (www.pgrlf.cz)

1) Předmět a účel Podpory

Cílem Programu je podpořit investice zejména do strojního vybavení u zemědělských subjektů.

Je podporován např. nákup následujících investic:

Traktor, sklízecí mlátička, lis a balička na slámu a seno, secí kombinace, rozmetadlo, návěs – přívěs, nástavba – nosič nástaveb, tahač, postřikovač, půdní fréza, samosběrací vůz, řezačka, krmný vůz, nakladač, kultivátor, stroj na sběr kamene, sklízeč cukrovky, manipulátor, atd.

2) Přístup k Programu

  • Do Programu se mohou přihlásit pouze klienti, kteří jsou zemědělskými podnikateli a zároveň zemědělskými prvovýrobci (§ 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství).
  • Specifická kritéria jsou v Prospektu programu „Zemědělec (např. splatnost úvěru do 7 let).

3) Podpora poskytovaná v rámci Programu

Dotace části úroků z úvěru.

Mladému zemědělci (do 40 let) - bude podpora navýšena o 1% a to až do dovršení věku 40 let.

Pro plátce DPH se poskytuje Podpora na ceny hrazené z Úvěru bez DPH.

4) Postup vyřizování žádostí

a) V případě žádosti o poskytnutí podpory klient zpracuje podnikatelský záměr a požádá naši společnost o poskytnutí úvěru.

b) S klientem uzavřeme dle dohody buď přímo úvěrovou smlouvu nebo vydáme pro klienta úvěrový přislib.

c) Poté klient podá žádost o podporu na předepsaném formuláři místně příslušnému pracovišti Ministerstva zemědělství.

d) Přílohou žádosti je mj. US nebo úvěrový příslib. Další přílohy jsou stanoveny Výkladovým listem (např. čestné prohlášení, souhlas se zpracováním údajů atd.)

Fond poskytuje podporu vždy zpětně, dvakrát ročně za každé kalendářní pololetí.


ON-LINE Žádost
o poskytnutí financování