Potřebné doklady

Potřebné doklady

 
  • Žádost o financování
  • fyzická osoba - daňová evidence:
    • koncese, nebo živnostenský list, daňové přiznání za předcházející rok, peněžní deník za běžný rok
  • fyzická osoba - podvojné účetnictví:
    • koncese, nebo živnostenský list, případně výpis z obchodního rejstříku, daňové přiznání za předcházející rok, výsledovka a rozvaha za minulé a současné období
  • právnická osoba - podvojné účetnictví:
    • výpis z obchodního rejstříku, daňové přiznání za předcházející rok, výsledovka a rozvaha za minulé a současné období

ON-LINE Žádost
o poskytnutí financování