Postup při nahlášení škodní události

Postup při nahlášení škodní události

Generali Česká pojišťovna a.s.

Jestliže se Vám stala dopravní nehoda na území České republiky nebo v zahraničí a potřebujete odtah nebo poradit, zavolejte 222 803 442 asistenční služba pro klienty - v provozu NONSTOP..

Před nahlášením pojistné události na pojišťovnu je nejprve zapotřebí zavolat na naši společnost (602 644 781 nebo 384 361 067), kde Vám sdělíme číslo pojistné smlouvy, které budete potřebovat při nahlášení na pojišťovně z HP. Při nahlášení pojistné události z OPV máte číslo pojistné smluvy na zelené kartě.

Pro nahlášení pojistné události na pojišťovnu volejte 466 100 777. Na této lince se s pojišťovnou domluvíte na dalším postupu řešení pojistné události (nafocení, způsob opravy, doložení dokladů ...). Pro zdokumentování pojistné události od Vás potřebujeme nahlásit číslo leasingové (úvěrové) smlouvy, číslo pojistné události (evidenční číslo), datum pojistné události a a kontakt na Vás (e-mail). Pojišťovna bude po naší společnosti požadovat devinkulace (uvolnění pojistného plnění). Pro poskytnutí této devinkulace potřebujeme od Vás mít kopii zápisu o poškození vozidla (prohlídka od pojišťovny), kopii faktury za opravu, vyplněné čestné prohlášení, že je předmět leasingu (financování) uveden do původnío stavu a několik fotek opraveného předmětu leasingu (finacování). V případě opravy rozpočtem potřebujeme místo faktury Vaši písemnou žádost s přibližnou částkou opravy. Po doložení těchto dokladů uvolníme pojistné plnění a pojišťovna může vyplácet pojistné plnění (na účet příjemce financování, na účet opravny nebo na úhradu splátek.

ČPP a. s.

Jestliže se Vám stala dopravní nehoda na území České republiky nebo v zahraničí a potřebujete odtah nebo poradit, zavolejte 266 799 779 - asistenční služba pro klienty.

Před nahlášením pojistné události na pojišťovnu je nejprve zapotřebí zavolat na naši společnost (602 644 781 nebo 384 361 067), kde Vám sdělíme číslo pojistné smlouvy, které budete potřebovat při nahlášení na pojišťovně z HP. Při nahlášení pojistné události z OPV máte číslo pojistné smluvy na zelené kartě.

Pro nahlášení pojistné události na pojišťovnu volejte 957 444 555. Na této lince se s pojišťovnou domluvíte na dalším postupu řešení pojistné události (nafocení, způsob opravy, doložení dokladů ...). Pro zdokumentování pojistné události od Vás potřebujeme nahlásit číslo leasingové (úvěrové) smlouvy, číslo pojistné události (evidenční číslo), datum pojistné události a a kontakt na Vás (e-mail). Pojišťovna bude po naší společnosti požadovat devinkulace (uvolnění pojistného plnění). Pro poskytnutí této devinkulace potřebujeme od Vás mít kopii zápisu o poškození vozidla (prohlídka od pojišťovny), kopii faktury za opravu, vyplněné čestné prohlášení, že je předmět leasingu (financování) uveden do původnío stavu a několik fotek opraveného předmětu leasingu (finacování). V případě opravy rozpočtem potřebujeme místo faktury Vaši písemnou žádost s přibližnou částkou opravy. Po doložení těchto dokladů uvolníme pojistné plnění a pojišťovna může vyplácet pojistné plnění (na účet příjemce financování, na účet opravny nebo na úhradu splátek.

Česká pojišťovna, a. s.

Jestliže se Vám stala dopravní nehoda na území České republiky nebo v zahraničí a potřebujete odtah nebo poradit, zavolejte 241 114 114 - asistenční služba pro kienty.

Před nahlášením pojistné události na pojišťovnu je nejprve zapotřebí zavolat na naši společnost (602 644 781 nebo 384 361 067), kde Vám sdělíme číslo pojistné smlouvy, které budete potřebovat při nahlášení na pojišťovně z HP. Při nahlášení pojistné události z OPV máte číslo pojistné smluvy na zelené kartě.

Pro nahlášení pojistné události na pojišťovnu volejte 241 114 114. Na této lince se s pojišťovnou domluvíte na dalším postupu řešení pojistné události (nafocení, způsob opravy, doložení dokladů ...). Pro zdokumentování pojistné události od Vás potřebujeme nahlásit číslo leasingové (úvěrové) smlouvy, číslo pojistné události (evidenční číslo), datum pojistné události a a kontakt na Vás (e-mail). Pojišťovna bude po naší společnosti požadovat devinkulace (uvolnění pojistného plnění). Pro poskytnutí této devinkulace potřebujeme od Vás mít kopii zápisu o poškození vozidla (prohlídka od pojišťovny), kopii faktury za opravu, vyplněné čestné prohlášení, že je předmět leasingu (financování) uveden do původnío stavu a několik fotek opraveného předmětu leasingu (finacování). V případě opravy rozpočtem potřebujeme místo faktury Vaši písemnou žádost s přibližnou částkou opravy. Po doložení těchto dokladů uvolníme pojistné plnění a pojišťovna může vyplácet pojistné plnění (na účet příjemce financování, na účet opravny nebo na úhradu splátek.

Vlastní pojištění

Jestliže máte své vlastní pojištění, tak hlášení pojistné události a uvolnění devinkulace je obdobný jako u předešlých pojišťoven.


ON-LINE Žádost
o poskytnutí financování