Agroleasing sází na spolehlivost

Agroleasing sází na spolehlivost

Agro leasing je stabilizovanou leasingovou a úvěrovou společností, která od roku 1994 poskytuje financování na nákladní automobily, tahače, návěsy, dodávkové automobily, osobní automobily, stroje stavební, zemědělské, kovoobráběcí, dřevoobráběcí, zdravotní techniku a ostatní investiční prostředky.

 

Stabilita a postavení na trhu je dokladována především v době krize, kdy již od roku 2008 do současné doby společnost a její klienti odolali výkyvům ve skladbě zakázek, výpadku zakázek, platební neschopnosti apod. Společnost není jednostranně zaměřena na určitou komoditu v určitém segmentu trhu, ale jejími klienty jsou malé a střední společnosti, živnostníci z různých oborů podnikání. Spokojenost zákazníku je dokumentována vysokou návratností při opakujících se obchodech při financování investic. V době nejhorší krize bylo důležité pomoci klientům s odkladem splátek, náhradními splátkovými kalendáři, prodlužováním splátkového období, se snížením plátek apod. Takto bylo umožněno přečkat nejhorší části roku, např. při sezónní práci ve stavebnictví, zemědělství a dopravě. Nízké akontace poskytuje společnost Agro leasing vždy dle požadavků klienta, tak aby volné prostředky příjemce mohl použít na náklady nutné pro zahájení činnosti nebo její rozšíření. Splátkový režim je sjednán dle schopnosti splácet s určitou rezervou pro výkyvy v podnikání. Velké množství klientů přečkalo období krize díky přístupu společnosti Agro leasing a jejímu pochopení klienta.

 

Schvalování úvěrů a leasingů je proces, který musí vyhovovat příjemci financování, dodavateli i ostatním zúčastněním jako je například pojišťovna. Rychlost schválení, pružnost podmínek a požadavky klienta jsou nejdůležitější prioritou. Společnost Agro leasing zajišťuje pro příjemce financování i pojištění u smluvních partnerů nebo umožňuje při výhodných podmínkách klienta pojistit předmět financování v rámci jeho flotily. Dohodou společnosti s Podpůrným garančním rolnickým a lesnickým fondem umožňujeme příjemcům financování v rámci programu „zemědělec“ využít dotaci úroků.

 

Společnost Agro leasing na počátku roku 2011 připravila akci 10% akontace pro dopravce na dopravní prostředky, kteří mají předpoklad dalšího růstu a nejsou zatíženi dluhy. Pro začínající podnikatele v rámci této akce byla snížena akontace na 30% a níž dle komodity financování. Pro rok 2012 připravuje společnost odklad splátek dle požadavků klienta až 3 měsíce po uzavření úvěrové nebo leasingové smlouvy. Tato akce má pomoci malým firmám, které nejsou kapitálově silné přežít počáteční období nastartování jejich rozvoje. Akce také pomáhá tehdy, kdy příjemce financování má problémy s prodlužování splatnosti jeho faktur nebo nedodržením splatnosti jeho faktur.

 

Agro leasing klade v současné době důraz na tzv. odpovědné financování. Klient, jehož vyhodnocení ekonomicky neodpovídá zvládnout náročnost investice je upozorněn na nevhodnost a neuváženost financování, jemu doporučeno zvolit jiný investiční majetek s nižší cenovou hladinou, prodlouženou dobou splácení, volbou jiné pojišťovny apod. Řada klientů si při těchto konzultací uvědomí, že tzv. přestřelili a přehodnotí své záměry.

 

Pro podnikatele v zemědělství Agro leasing připravil tzv. sezónní splácení. Dle požadavků je individuálně připravený splátkový kalendáři při jeho možnostech, například po sklizni v rostlinné výrobě.

 

Agro leasing financuje dopravní prostředky osobní i nákladní, stroje pro obory stavebnictví, zemědělství, obory služeb a zdravotnictví, subdodavatele pro automobilový průmysl a toto široké portfolii investičním prostředků podporuje stabilitu společnost při výkyvech jednotlivých oborů. Nezanedbatelnou výhodou Agro leasingu je celoplošné pokrytí České republiky obchodními zástupci a širokou škálou spolupracujících dodavatelů. Je možno v kterékoli části republiky oslovit spolupracovníka společnosti, který zajistí vše potřebné od nabídky přes finanční poradenství, pojištění předmětu financování až po pomoc při převzetí předmětu financování. Existuje řada spolupracujících dodavatelů, kteří také zajistí počáteční propočet financování, shromáždění ekonomických podkladů i podpis úvěrové nebo leasingové smlouvy.

 

Společnost si váží klientů, kteří se vrací se svými požadavky na financování a připravuje benefity jako například sleva, odložení splátky, snížení akontace  až na úroveň splátky, úhrada pojistného za klienta. Agro leasing se těší na další spolupráci se všemi zájemci z řad dodavatelů a potencionálními klienty.


ON-LINE Žádost
o poskytnutí financování